Vasarą palydint...

Šiltą ir saulėtą rugsėjo 6-ą dieną Biržų senovinės technikos klubo ,,Ekipažas“ nariai rinkosi į aikštelę prie Biržų rajono savivaldybės. Rinkosi ne į piketą, o kartu palydėti ką tik pasibaigusią vasarą, pabendrauti ir turiningai praleisti šeštadienį. Visiems susirinkus, 20-ties senovinių transporto priemonių kolona pajudėjo per Biržus, link Birutės paminklo, kur jau buvo susirinkę visureigių mylėtojai iš visos šalies su savo technika. Vietos aikštėje prie paminklo užteko ir ,,Ekipažo“ technikai, todėl ekspromtu įvyko bendra visureigių mylėtojų ir ,,Ekipažo“ klubiečių technikos paroda. Jos metu draugiškai pabendravę, pasidalinę įspūdžiais, Ekipažo nariai pasuko savo techniką link Vabalninko, kur, pakeliui buvo numatytas susitikimas su Gaižiūnų kaimo bendruomene. Pakeliui įvyko pirmasis išbandymas. Antano V. vairuojamam amerikietiškam monstrui DODGE MONACO ėmė kaisti stabdžių diskai. Atrodė kad šiam plento galiūnui kelionė baigėsi, tačiau patyręs technikos entuziastas savo automobilį sutaisė ir vėl prisijungė prie kolonos. Nuvykus į Gaižiūnus, koloną pasitiko du raiteliai, jojantys ant Viganto Indrašiaus žirgynui priklausančių žirgų. Jie nuvedė koloną link kaimo bendruomenės namų, kur mūsų jau laukė bendruomenės atstovai, su vaišėmis ir gera nuotaika. Vienas klubo narių Lionginas Poška yra aktyvus šios bendruomenės narys. Besisvečiuodami klubiečiai sužinojo, kad bendruomenės namai buvo įsigyti ir suremontuoti už narių paaukotas lėšas, o juose dabar verda aktyvus gyvenimas. Senimas daugiau mėgsta susirinkti pasibūti kartu, remontuoti ir gražinti bendruomenės namus, o jaunimui šalia įrengta nauja krepšinio aikštelė. Pasiklausę pasakojimo, pasistiprinę ir pajodinėję ant žirgų, klubiečiai pajudėjo Vabalninko link. Kitas maršruto taškas, Kupiškio rajone, Uoginių kaime esantis Adomo Petrausko muziejus. Muziejus yra sukurtas entuziasto, istorijos mylėtojo, vietos gyventojo Adomo Petrausko jėgomis. Jis savo iniciatyva ėmė rinkti įvairius senovinius daiktus, fotografijas ir vietos senų žmonių pasakojimus, o eksponatus pradėjo kaupti savo sodybos klėtyje. Vėliau, pritrūkęs vietos sodyboje pastatė dar vieną įsigytą klėtį, kur irgi greit pritrūko vietos. Tada, padedamas kitų entuziastų ir tuometinės vietinės valdžios, pastatė ,,bokštą“, dviejų aukštų pastatą ant polius primenančios konstrukcijos, kur toliau kaupė istorinę kolekciją. Šiandien muziejaus kūrėjo jau nebėra gyvo, tačiau išlikęs jo sukauptas istorinis turtas dar sykį liudija, kad žmogiškas entuziazmas ne visada yra bevertis.

Susipažinę su muziejaus kolekcija, jo kieme klubo nariai ,,įsitaisė“ trumpam atsipūsti ir užkąsti ir, vėl atgal į Biržus. Šį kartą kolona pasuko į Rinkuškius, kur klubą užsukti į savo jaukią ir skoningai išpuoselėta sodybą, pakvietė Rimantas ir Rima Čygai. Sodyboje laukė vaišės, klubo nario Aloyzo išvirta žirnienė iš latviškų žirnių, kuriuos parūpino kitas klubietis Edmundas, ir šaltas ,,Rinkuškių“ alus. Mėgstantys pramogas galėjo pasiplaukioti  Rimanto  Čygo vairuojamu elektriniu katamaranu. Vakare, sutemus, laukė dar viena pramoga. Klubietis Virgis, savo surinkta ir atrestauruota filmų demonstravimo technika surengė kino seansą po atviru dangumi. Kaip sakoma, jeigu jau džiaugtis paskutinėmis vasariškomis dienomis, tai iki vėlumos. Na bet viskam ateina galas. Renginys baigėsi. Vasara, irgi... Klubas dėkoja šventinę dieną padėjusiems surengti klubo draugams - Gaižiūnų kaimo bendruomenei, Vigantui Indrašiui, Adomo Petrausko muziejui ir žinoma, Rimantui ir Rimai Čygams. Iki naujų susitikimų!