Visuotinis susirinkimas

2013-11-29 dieną Biržų senovinės technikos klubo nariai rinkosi į visuotinį susirinkimą. Klubo įstatai numato, kad visi svarbiausieji klubo gyvenimo klausimai yra sprendžiami visuotiniame susirinkime, tad metams einant į pabaigą susirinkome aptarti praeitų metų veiklos rezultatus ir susidėlioti planus ateinantiems. Klubo nariai šio renginio neįgnoravo.

Iš 23 narių atvyko net 18. Susirinkome šiais metais atidarytoje klubo buveinėje Malūno gatvėje. Pirmiausia Buvo pristatyta klubo veiklos ir finansinė metinės ataskaitos. Pasidžiaugėme, kad  patys surengėme kelis pasisekusius renginius, taip pat dalyvavome ir kitų klubų renginiuose. Klubo draugų ratas vis platėja, sulaukiame naujų kvietimų, prisidėti prie įvairių švenčių organizavimo ne tik Biržuose, bet ir kituose miestuose. Materialinė klubo padėtis taip pat nenuvylė. Šiemet atidarėme klubo būstinę, kur galime nuolat rinktis, ją apipavidalinome, turime jaukius savo namus. Vaizdo informacijai peržiūrėti įsigijome video projektorių. Toliau buvo svarstomi klausimai dėl naujų klubo narių priėmimo ir nesilaikančių įstatų narių pašalinimo. Trys nariai vienbalsiai buvo priimti į klubą. Vienas narys dėl klubo įstatų nesilaikymo buvo pašalintas. Džiugu, kad po šitų procedūrų klubo narių skaičius padidėjo, o ne atvirkščiai.

Daugiausia diskusijų suaukėme, kai ėmėme svarstyti ateinančių metų klubo veiklos planus. Galop nutarta apsukų nemažinti. Toliau skatinti visuomenę domėtis senovine technika, krašto istorija, rengti žygius ir parodas, neatsisakyti jei būsime reikalingi miesto renginiuose ir bendruomenėse, neignoruoti kitų klubų kvietimų ir renginių. Po oficialiosios dalies išbandėme naują projektorių, žiūrėdami filmuotą medžiagą iš 2013 metų klubo gyvenimo. Galop pasivaišinę sumuštiniais, alumi ir kitais gaiviaisiais gėrimais, pabendravę ir pasipildę entuziazmo užtaisu išsiskirstėme. Iš linksmų šnekų buvo matyti, kad tikrai nesame nusivyle, kad tapome ir esame šio klubo nariais...

Arūnas Noreika